Verbatim transskribering? Fordele og ulemper

Skal du have lavet en transskription? Så bør du forholde dig til, om du skal bruge en verbatim transskription eller en redigeret transskription (også kaldet en ren transskription). Det afhænger af dit formål. Læs med her, og bliv klogere på hvordan du vælger.


Hvad er verbatim transskribering?

I en verbatim transskribering nedskrives en ord-til-ord-gengivelse af det talte. Her er der intet, der udelukkes fra den endelige transskription. Hvert et lille "øh" og "hmm", og alle talepauser, host, grin osv. nedskrives eksplicit. På denne måde gengiver en verbatim transskription et så tæt og tro billede af den faktiske interview-situation som muligt.

Hvad er redigeret transskribering?

Til forskel fra verbatim transskribering findes der et væld af måder at lave en redigeret transskription på. En redigeret transskription er egentlig blot en transskription, der ikke er en verbatim transskription - altså er en redigeret transskription ikke en ord-for-ord-gengivelse af det, der er sagt og sket i en interview-situation.

Transskriptioner kan have forskellige grader af redigering. Et eksempel på en mildt redigeret transskription er en transskription af et interview, hvor man aktivt har valgt at udelukke fyldord som "øhh", "æhh", osv. En mere strengt redigeret transskription vil måske også udelukke halve sætningsbegyndelser.

Tag det følgende eksempel på en verbatim transskription:
Jeg har en... øhh... en, øhh... vi har en projektaftale med Hunter's Solutions omkring salg, altså videresalg, af, og rådgivning omkring vores produkter.
En mildt redigeret version af denne transskription kunne se sådan ud:
Jeg har en - vi har en projektaftale med Hunter's Solutions omkring salg, altså videresalg, af, og rådgivning omkring vores produkter.
I en strengt redigeret version af denne transskription ville man måske finde dette:
Vi har en projektaftale med Hunter's Solutions omkring rådgivning om og videresalg af vores produkter.
Den afgørende forskel på eksemplerne ovenfor her er, at hvor man i den verbatime transskription kan stole på, at det, der er nedskrevet, præcist svarer til det, der er blevet sagt, så kan man derimod i de redigerede versioner stole på, at betydningen af det, der er blevet sagt, er bevaret helt og holdent i den endelige transskription - men ikke altid den eksakte ordlyd. Dog vil ordlyden i en mildt redigeret transskription læne sig så meget som muligt op ad 

Fordele og ulemper ved forskellige typer af transskriptioner

Hvilken type transskription skal du vælge? Hvis du skal have transskriberet dit interview hos en professionel transskriptør kan du selvfølgelig altid spørge om hvad vedkommende vil anbefale du får lavet - det afhænger nemlig af dit formål, og af hvordan du skal bruge transskriptionen i dit videre arbejde.

Nedenunder her har jeg lavet et lille overblik over hvad fordelene og ulemperne ved verbatime og redigerede transskriptioner er.

En verbatim transskription:

 • Giver en 1:1-gengivelse af interviewet og situationen
 • Er god til at skabe kontekst for visse typer af udsagn (fx vil sarkasme ofte ledsages af latter, så dét kan en verbatim transskription lettere fange)
 • Får alle nuancer med
 • Er let at trække direkte citater fra uden behov for at eftertjekke
 • Kan skabe en "rodet" transskription, der kan være svær at arbejde med
 • Har mange detaljer, der viser sig at være irrelevante for det endelige arbejde, sniger sig med
 • Betydningsindholdet i udsagn kan drukne i talesprogets dårlige vaner

En redigeret transskription:

 • Bevarer betydningsindholdet af interviewet og situationen
 • Er ofte ordret
 • Er ren og let at overskue, der gør den let at arbejde med
 • Har alt med, som transskriptøren vurderer er relevant for konteksten
 • Kan være besværlig at trække direkte citater fra, da disse bør eftertjekkes i lydfilen
 • Får ikke alle nuancer med
 • Transskriptøren kan i sjældne tilfælde tage fejl i sin vurdering af hvad der er relevant kontekst at medtage

Min erfaring siger, at de fleste vælger en redigeret transskription, da mange har den nødvendige tillid til transskriptørens evne til at vurdere hvad der er relevant kontekst at tage med i transskriptionen, og hvad der ikke er relevant kontekst.

Når det er sagt kan det sagtens være, at en verbatim transskription passer bedre til dine behov. Med dette indlæg håber jeg, at du føler dig hjulpet til selv at vurdere det.