>   Har du spørgsmål? Brug chatten eller giv os et opkald på tlf.: 42 37 75 67. Du kan også sende en mail.

 

Transskribering

Kr. 719,- pr. lydtime (med åbningsrabat)   |   Før: Kr. 1199,- pr. lydtime


Hvor meget er din tid og energi værd?

Jo, i hvert fald mere end at skulle hælde det hele overbord i en transskribering, der bare trækker ud. Og ud. Og ud...

Du kan bruge dine kreative kræfter bedre. Det kender vi alt til.

Derfor tilbyder vi dig nu en no-brainer: spar dig selv for tid, energi og penge med Danmarks billigste transskribering. 

Vi leverer de fleste transskriptioner inden for 24 timer fra bestillingen - og ofte hurtigere. Så er du hurtigt i gang med næste skridt i dit arbejde. Og så slipper du endda for, at en transskribering har stjålet al din kreative energi.

Bestil direkte her på siden, og mærk hvordan vi løfter byrden fra dine skuldre!


Bestil nemt og hurtigt - og helt online:


Bestil transskribering her og få:
 • Faste priser - og landets billigste
 • Mængderabat på 30+ minutters lyd
 • Studierabat hvis du er studerende
 • Lynhurtig levering - vi sidder klar nu
 • En flot, overskueligt opstillet transskription
 • Op til 4 deltagere
 

Vil du vide mere om hvordan vi gør vores arbejde?

Så kan du læse med herunder, hvor vi håber på at kunne besvare ethvert spørgsmål du måtte have om det, vi laver. Brug gerne indholdsfortegnelsen til at navigere til dét, du synes er interessant.

Skulle du stadigvæk sidde tilbage med spørgsmål eller en forespørgsel, så skal du endelig ikke brænde inde med det. Tøv ikke med at tage kontakt til Patrick, gerne via chatten eller telefonen, og lad os tage en uforpligtende snak om dit projekt. Så kan det jo være, at vi kan lande en god aftale :-)
 

...så vil vi som det første, og med udgangspunkt i din lydfil (eller dine lydfiler, hvis du har flere), vurdere en række parametre, der har betydning for transskriberingen. Disse er:

 1. Antallet af interviewdeltagere, og deres individuelle "tone"
 2. Optagelsens lydkvalitet
 3. Talehastighed og -tydelighed
Dernæst opsætter vi dokumentet, som kommer til at indeholde den endelige transskription. Der reserveres plads til hver enkelt deltager i interviewet, så det er hurtigt, ligetil og tydeligt at notere hvem der står bag hvilke udtalelser.

I selve lydfilen foretager vi også nogle justeringer. Først vurderer vi, ud fra interviewets karakter og kompleksitet, hvor hurtigt lydfilen skal afspilles - det kan nemlig være en fordel at sænke tempoet kunstigt allerede fra starten af, hvis det naturlige tempo i interviewet er højt. Dernæst indsætter vi også nogle alarmer på udvalgte steder i lydfilen - typisk for hvert 5. minut. Dét sikrer, at vi får lavet tidsmærkater i transskriptionen med jævne mellemrum, så du bagefter nemt kan gå tilbage og finde udvalgte steder i lydfilen.

Når ovenstående forarbejde er udført er det tid til at transskribere dit interview!

 

Når vi er gået i gang med at transskribere dit interview er der flere ting, som vi løbende er opmærksomme på. For det første er det jævnligt tilfældet, at behovet opstår for at spole tilbage, og afspille bestemte udsnit af lydfilen flere gange - det kan fx være, at tempoet var højt, at der mumles eller snubles over ordene, eller at deltagerne i interviewet kommer til at tale i munden på hinanden. Alt dette er helt almindeligt, men det kræver lidt ekstra arbejde at dechifrere.

En gang imellem sker det desværre, at det ikke er muligt at afkode hvad der siges i bestemte dele af interviewet. I de tilfælde, hvor der skulle herske tvivl om hvad der siges, markeres de berørte tekststykker i transskriptionen med [hårde parenteser], der indikerer, at indholdet her er udtryk for transskriptørens bedste bud. Alle hårde parenteser i transskriptionen indeholder tidskoder, så det er nemt for dig at gå tilbage og se, om du selv kan tyde det, der er blevet sagt.

Der er også andre situationer, hvor vi bruger hårde parenteser i transskriptionen - nemlig i tilfælde af, at der grines, grædes, hvis nogen får et hosteanfald, hvis en telefon ringer, eller hvis interviewet afbrydes af øvrige opståede situationer. Hvilke af sådanne situationer, der medtages i hårde parenteser, og hvilke der udelukkes, er baseret på et skøn fra transskriptørens side om relevansen af det, der foregår. Hvis transskriptøren er det mindste i tvivl om relevansen medtager han indholdet i den endelige transskription for en sikkerheds skyld. Når de hårde parenteser bruges i sådanne sammenhænge er de ikke akkompagneret af tidsmærkater.

Det sker tit, at der i en interview-situation bruges fagtermer - altså begreber, som det ikke kan forventes, at udefrakommende kender til, herunder transskriptøren. Ofte kan vi dog enten aflæse af konteksten i interviewet, eller google os frem til hvad begrebet er, og hvordan det bruges. Du kan med fordel på forhånd fortælle os om de fagtermer, der bruges i dit interview. På den måde kan vi sikre, at transskriptionen sidder i skabet første gang.

 

Det korte svar er nej.

Al vores arbejde med transskribering er manuel. Det har vi de bedste erfaringer med, og det sikrer den højeste kvalitet i transskriptionen. 

Maskintransskriptioner er på vej frem, men teknologien er endnu ikke moden til at kunne levere gode resultater. Specielt ikke, hvis man har at gøre med interviews, hvor lydkvaliteten, talehastigheden og -tydeligheden samt dialekter og slang til tider får lov at spille en rolle. Kun hvis man skal transskribere en engelsk lydfil kan maskintransskriptioner i nogle tilfælde gå an - men de kræver stadig en manuel, menneskelig kvalitetskontrol.

Hvis kvaliteten derfor har betydning for dig, og hvis du gerne vil være sikker på, at det, der står i den endelige transskription, også er det, der rent faktisk er blevet sagt i interviewet, så er den manuelle transskribering ikke til at komme udenom.


Dog kan der være nogle tilfælde, hvor en maskintransskription kan være tilstrækkelig for dit behov. Hvis det ikke er vigtigt om du får den præcise ordlyd ud af transskriptionen, og hvis du har det fint med, at du en gang imellem sidder tilbage med passager, der ikke umiddelbart giver mening i konteksten, så kan maskintransskribering måske alligevel være en mulighed.

Der er nogle typiske formål, hvor en maskintransskribering bare ikke rækker til. Det kan fx være inden for journalistikken, undersøgelser, forskning, bestyrelsesmøder, osv., hvor det er af stor vigtighed, at transskriptionen er præcis. 

Skal du ud og prøve et af programmerne til maskintransskribering er den bedste spiller på markedet lige nu AmberScript. De har en beta-version på dansk, som kræver en del efterbehandling.

Du kan selv hjælpe til med at gøre arbejdet med din transskription endnu bedre ved at dele dine specifikke ønsker til transskriberingen med os inden vi går i gang. For eksempel kan du svare på følgende spørgsmål:

 • Skal det være en verbatim transskribering, eller skal mindre pauser, host, baggrundsstøj, osv., være udeladt fra transskriptionen?
 • Hvor ofte skal der indsættes tidsmærkater?
 • Hvad er navnene på deltagerne i lydfilen?
 • Bruges der i interviewet bestemte fagtermer, begreber eller fremmedord, som vi skal være opmærksomme på? Hvilke?
Det er dog ikke et krav, at du skal besvare ovenstående spørgsmål ved bestilling af transskribering. Vores transskriberingers standardopsætninger fungerer rigtig fint for de flestes behov :-)

Derudover er der en række andre ting, som du også kan gøre for at bidrage til at gøre den endelige transskription mere "ren". Den følgende liste relaterer sig til selve interview-situationen:

 • Sørg for at sidde i et stille og roligt miljø uden alt for meget baggrundsstøj
 • Stil optageren midt imellem deltagerne
 • Brug gerne et blødt underlag til optageren, så rystelser fra bordet ikke går i lyden
 • Det er fint at bruge sin telefon som optager
 • Tal højt, klart og tydeligt
 • Lad gerne deltagerne introducere sig selv ved navn i begyndelsen af interviewet - det hjælper til at identificere deres stemmer
Har du taget ovenstående forbehold sikrer du dig en bedre transskription, og dermed et mere behageligt udgangspunkt for dig selv at arbejde ud fra.